Topmenu

Training en therapie

Je kunt bij ons allerlei trainingen of therapie volgen. Wij overleggen graag met je over je wensen en behoeften of die van je familielid.

Behandeling en begeleiding, bijvoorbeeld:

  • begeleiding van ouders en andere mensen in het netwerk van de cliënt, zodat zij beter leren omgaan met de cliënt
  • cursus waarbij cliënt en/of mensen in zijn omgeving leert wat de beperking inhoudt (psycho-educatie)
  • trainingen gericht op vergroten van zelfredzaamheid
  • hulp bij complexe problematiek of moeilijk verstaanbaar gedrag (casemanagement)
  • advies en behandeling rond seksualiteit

Vormen van therapie en training:

Contact