Topmenu

VG polikliniek


Wat is een verstandelijk gehandicapten arts

Arts VG staat voor verstandelijk gehandicapten arts. Het is de specialist voor mensen met een verstandelijke beperking. Een verstandelijke beperking gaat vaak gepaard met specifieke gezondheidsproblemen. De arts VG is de aangewezen persoon om die te onderzoeken en te behandelen of om advies te geven. De arts VG heeft bovendien ervaring in het omgaan met mensen met een verstandelijke beperking. De polikliniek arts VG werkt zowel monodisciplinair als multidisciplinair in een team met gedragsdeskundigen (GZ-psychologen, orthopedagogen) en gespecialiseerde paramedici (o.a. fysiotherapeut, logopedist, speltherapeut, ergotherapeut).

Vaak is een aangepaste manier van communiceren noodzakelijk. Daarnaast presenteren mensen met een beperking hun klachten veelal op andere wijze waardoor er speciale deskundigheid vereist is om te onderzoeken wat er aan de hand is. Bepaalde syndromen hebben bijbehorende lichamelijke kenmerken en gedragskenmerken. Problemen bij mensen met een verstandelijke beperking kunnen ook voortkomen uit niet-lichamelijke of niet-genetische zaken. De polikliniek arts VG is van al deze onderwerpen op de hoogte en is deskundig op een breed terrein van de geneeskunde.

De polikliniek arts VG biedt:

 • consultatie, advies en behandeling van mensen met een verstandelijke beperking
 • periodieke screening en follow-up
 • ondersteuning van ouders of vertegenwoordigers, begeleiders, huisartsen en specialisten
 • zorgcoördinatie

Doelgroep

Mensen met een verstandelijke beperking.

Bereikbaarheid polikliniek arts VG

De polikliniek arts VG is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 16.30 uur. Dit kan betekenen dat mensen die meer dan poliklinische zorg behoeven, zijn aangewezen op een VG-zorginstelling met een 24 uursbereikbaarheidsdienst en/of opnamemogelijkheden of een GGZ-instelling. Te denken valt hierbij aan mensen die in een ernstige (psychiatrische) crisis verkeren, mensen met voornamelijk verslavingsproblematiek, verwardheid en/of moeilijk beheersbare agressie.

Bij welke hulpvragen

 • Specifieke medische controle (health watch) bij syndromen (Down syndroom, Prader-Willi, enz.)
 • Spasticiteit, problemen met het bewegingsapparaat
 • Chronische voedings-, maag- en/of darmproblemen
 • Slikstoornissen
 • Zintuigstoornissen
 • Moeilijk verstaanbaar gedrag (uitgezonderd acute crisissituaties)
 • Slaapstoornissen
 • Etiologisch onderzoek (naar oorzaak verstandelijke beperking)
 • Seksualiteit, anticonceptie en kinderwens
 • Wilsbekwaamheid en wettelijke vertegenwoordiging
 • Wet- en regelgeving (BOPZ, WGBO, BIG, Wlz)
 • Ondersteuning en second opinion bij complexe besluitvorming rond behandelbeleid, met afweging van medische, ethische en juridische aspecten

Discipline

Artsen voor mensen met een verstandelijke beperking. Zij zijn allen aangesloten bij de
beroepsvereniging, de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten
(NVAVG).

Aanmelding en financiering

Bij verwijzing naar de polikliniek arts VG van Ons Tweede Thuis, hebben wij het volgende nodig:

 • verwijsbrief met vraagstelling van huisarts en verwijsbrief van specialist
 • relevante (medische) informatie van eerdere onderzoeken of behandelingen
 • zorgverzekeringspas
 • identiteitsbewijs

Neem contact op met het adviespunt