Topmenu

Levensbeschouwelijke ondersteuning


We willen allemaal graag ons leven op onze eigen manier leiden. Daarbij speelt levensbeschouwing een rol, of die nu wel of niet religieus geïnspireerd is. En daarbij horen waarden en normen. Ons Tweede Thuis begeleidt je met respect voor jouw overtuiging.

Ben je blij of juist heel verdrietig? Het is altijd goed om daarover te praten. Dat kan met onze medewerkers levensbeschouwing. Die ondersteunen je bij alles wat je bezig kan houden aan levensvragen. Bijvoorbeeld bij ziekte of wanneer je te maken krijgt met verdriet omdat iemand is overleden. Door middel van gesprekken helpen we je om met je ziekte of je verdriet om te gaan. Ook begeleiden we voorzieningen als er een bewoner overlijdt. Deze ondersteuning is er voor bewoners en begeleiding.

Ons Tweede Thuis vraagt van haar personeel dat zij respect heeft voor ieders levensbeschouwelijke overtuiging. Wanneer zij tegen vragen aanlopen op dit gebied, kunnen zij terecht bij de medewerkers levensbeschouwing.

We vinden het belangrijk dat iedereen zijn geloof kan beleven op zijn eigen niveau. Daarom zijn er iedere maand vieringen. In deze vieringen, met een protestants karakter, is alles zoveel mogelijk afgestemd op de belevingswereld van de cliënten. Natuurlijk is iedereen van harte welkom in deze vieringen.
De vieringen vinden over het algemeen plaats om 10.30 uur:
op de eerste zondag van de maand in dagcentrum Amstel-Meer, Jasmijnstraat 33, Aalsmeer
op de tweede zondag van de maand in dagcentrum Ringvaart, Kaj Munkweg , Hoofddorp
op de derde zondag van de maand in dagcentrum Westwijk, Augusta de Witlaan 2, Amstelveen.

Er zijn twee voorzieningen met een specifiek joods karakter, beide in Amstelveen. In de gemeenschappelijke ruimtes gelden de joodse spijswetten. Op vrijdagavond en zaterdagmiddag zijn er regelmatig sjabbatvieringen. Bewoners bezoeken onder begeleiding van vrijwilligers de sjoel.