Topmenu

Blog van onze bestuurder


Roel de Bruijn, bestuurder van Ons Tweede Thuis nam je regelmatig mee in zijn zoektocht om de coronacrisis binnen Ons Tweede Thuis in zo goed mogelijke banen te leiden. Op 6 juli was zijn laatste blog in coronacrisis.

Blog 6 juli 2020

Beste ouders, verwanten en andere betrokkenen,

Het gaat beter in Nederland wat betreft het coronavirus. De besmettingsgraad is lager dan verwacht. Dat betekent dat de overheid de regelingen voor bezoek, logeren, vakantie, enz. versneld heeft bijgesteld. Ook de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland heeft het advies over bezoek aangepast, kijk hier.

Is 1,5 meter mogelijk of niet? 

Weer een bijstelling zal je misschien zeggen?  We zoeken met elkaar hoe we op een leefbare manier kunnen omgaan met het besmettingsgevaar. Per 1 juli zijn er geen beperkingen meer voor  bijvoorbeeld de duur van het bezoek, het aantal bezoekers, voor logeren, met vakantie gaan, enz. voor cliënten die de 1.5 meter kunnen hanteren.

Voor cliënten die de 1.5 meter afstand niet begrijpen, is contact binnen 1.5 meter onvermijdelijk. Dat geldt voor medewerkers en familieleden. Bij deze cliënten houden we het aantal bezoekers beperkt om de risico’s te beperken. Familie en medewerkers kijken wie  tot de kring van bezoek hoort. 

Wat in Nederland en dus ook in Ons Tweede Thuis belangrijk blijft, is 1.5 meter afstand houden, drukte vermijden, bij klachten thuis blijven en de bekende hygiënemaatregelen als handen wassen.

Wat als er weer besmettingen zijn?

Dit geldt allemaal zo lang er geen besmettingen zijn binnen Ons Tweede Thuis of een verdenking daarvan. Op het moment dat er weer een (vermoeden van) besmetting is, kan een locatie gesloten worden voor bezoek en logeren. We maken hiervoor een richtlijn binnen Ons Tweede Thuis. De locatie bespreekt deze richtlijn met de locatieraad en familieraad. Zo willen we samen goed zijn voorbereid besmettingen en op (wat we niet hopen) een tweede golf.

Vooral samen afstemmen wat kan en wat niet kan 

Binnen Ons Tweede Thuis zoeken we contact met elkaar en vinden we de mening van de ander minstens zo  belangrijk als die van ons zelf. Dat willen we ook laten zien. Zoals ik in mijn vorige blog al zei, is het belangrijk dat cliënten, familie en medewerkers samen afstemmen op een locatie. Samen zoeken naar afspraken en regelingen die leefbaar zijn en die bijdragen aan wat we op onze website zetten: het goede leven. Hoe dat goede leven vorm krijgt, bepalen we samen. De stem van ouders, familie, cliënten, team, persoonlijk begeleider, arts en gedragskundige is daarbij even belangrijk. Ieder heeft zijn eigen krachtige inbreng. 

Dit is voorlopig mijn laatste blog in deze coronatijd. Ik merkte ook dat het op prijs gesteld werd. Dat is fijn. Ik dank iedereen hartelijk voor alle reacties, dat heeft erg geholpen.

Met vriendelijke groet,

Roel

 • Deel "Blog 6 juli 2020" ook op

Blog 12 juni 2020

Beste ouders, verwanten en andere betrokkenen,

Volhouden, hoe doe je dat?

Albert-Jan, onze geestelijk verzorger heeft een filmpje gemaakt over ‘volhouden’, dat staat op de site jij&ik samen thuis. En of je nou gelovig bent of niet, het is waar wat hij zegt: “Volhouden dat doe je met elkaar”.

Er zijn op dit moment 0 besmettingen in Ons Tweede Thuis. Dat is positief. Maar we leven toch in een andere wereld, dan voorheen. De dagbesteding is weer open aan het gaan en bewoners kunnen bezoek ontvangen. Dat is ontzettend fijn. Maar als je dan nu op de dagbesteding rondloopt of je kijkt naar alle regels die nu gebonden zijn aan het bezoek, komt toch onwillekeurig de volgende vraag weer bij je op ‘Hoe lang gaan we deze nieuwe 1,5 meter wereld volhouden?’ 

Onze weg vinden in de nieuwe wereld

Rutte heb ik wel horen zeggen dat dit voorlopig onze nieuwe wereld is en dat we er maar aan moeten wennen. Dat is op zich goed, maar we hebben de afgelopen maanden geleerd ons steeds meer aan te passen, zodat er steeds beter te leven viel met onze nieuwe werkelijkheid. En het fijne is dat we weer elkaar kunnen zien en dat bewoners weer naar hun werk kunnen, weer kunnen sporten buiten etc. En hoe we dat stapsgewijs doen staat in onze Corona routekaart

Maar ik krijg ook vragen als:

 • Hoe lang gaat dit nieuwe normaal dan duren?  
 • Wat worden nu de richtlijnen voor de komende maanden? 

Ook al zou ik willen, deze vragen kan ik niet beantwoorden. Het zal een verlossing voor ons allemaal zijn als er een vaccin komt of een medicijn dat het verloop van Covid zodanig remt dat je er niet meer aan kunt overlijden. In de wereld wordt op tientallen plaatsen hard hieraan gewerkt, maar niemand weet hoe lang het gaat duren voor ze het juiste vaccin of medicijn gevonden hebben.  

Houd rekening met elkaar

Dus wat zijn de richtlijnen voor de komende maanden? De Corona Routekaart biedt het kader, nieuwe richtlijnen komen er niet.  Medewerkers, ouders en bewoners, iedereen wil besmettingen voorkomen en tegelijk wil iedereen ontmoeten en er op uit. Laten we met elkaar ons gezonde verstand spreken, luister goed naar elkaar, heb begrip voor elkaar en bespreek met elkaar hoe je het veilig en leefbaar houdt. Dit is onze nieuwe wereld voor de komende maanden en misschien langer.

Verfijning van het nieuwe normaal

Het zou ontzettend fijn zijn als we met elkaar: ouders, cliënten en medewerkers op zoek gaan naar verdere verfijning van dat nieuwe normaal. En laten we vooral ideeën en voorbeelden met elkaar delen, zodat we van elkaar leren. Er zullen vast steeds meer verbeteringen ontdekt worden in onze nieuwe wereld. En dan is het fijn om te delen en van elkaar te leren. ‘Jij & ik leren samen omgaan met onze nieuwe wereld’.

Evaluatie

We gaan natuurlijk evalueren. Want we hebben niet alleen maar een crisis bezworen. We hebben ook ontdekt hoe het soms anders kan, beter zelfs, maar ook wat we voortaan anders moeten doen. Ik ben van plan om deze evaluatie zo rond de zomermaanden te organiseren. Ik wil daar graag -coronaproof-  in groepen over praten met medewerkers, bewoners en ouders.

Volhouden doe je met elkaar

Ik sluit af met de woorden ‘Volhouden doe je met elkaar’. Dat is een hele mooie JIJ & IK uitspraak. En dat gaan we dan de komende periode doen. 

Met vriendelijke groet,

Roel

 • Deel "Blog 12 juni 2020" ook op

Blog 29 mei 2020

Beste ouders, verwanten en andere betrokkenen,

De zon schijnt over Ons Tweede Thuis

Wat een heerlijke dag vandaag. En dat geeft me meteen even de ruimte om terug te kijken op de afgelopen week. Eerst dwalen mijn gedachten af naar het festival van twee jaar terug. Want zo’n dag als vandaag noem ik sinds 2 jaar echt ‘festival weer’. In 2018 vierden we samen 50 jaar Ons Tweede Thuis met een 3-daags festival in het Amsterdamse bos. Een festival voor iedereen, waar wij met elkaar hebben laten zien en ervaren dat iedereen kan meedoen met en zonder beperking. En vandaag is weer zo’n dag waar dat gevoel weer even terug komt. Samen zijn we sterk en samen komen we verder. Juist ook in deze corona tijden.

Welkom Nieuw Amstelrade

Het is niet alleen het ‘festival weer’. De zon schijnt ook over Ons Tweede Thuis, omdat we ten eerste dit Pinksterweekend alle mensen van Nieuw Amstelrade nu echt mogen ontvangen.
Ik ben een bevoorrecht man als bestuurder. Gister mocht ik met Jan Willem (collega communicatie) een filmpje maken met medewerker Gabrielle en bewoner Rinus Nieuw Amstelrade. We hebben vrolijke dingen besproken, maar ook de soms wrange werkelijkheid zijn we niet uit de weg gegaan. Wat krijgen we er als Ons Tweede Thuis veel moois en veel goeds bij. Medewerkers met veel ervaring, maar ook medewerkers die met hart en ziel werken. Natuurlijk Ons Tweede Thuis mag ondertussen best meepraten als het gaat om ervaring met niet-aangeboren hersenletsel en natuurlijk als het gaat om ervaring met mensen met een verstandelijke beperking. De mensen die wij nu samen verwelkomen vergroten dit nog meer met hun kennis en ervaring. We gaan er echt iets moois van maken, met z’n allen.

Corona routekaart

Ja, het tweede dat deze dag zo mooi maakt is de routekaart van Ons Tweede Thuis. Met daarin mooie stappen als bezoek voor iedereen vanaf 1 juni en ook een vorm van dagbesteding voor iedereen. Aan de concrete uitwerking van deze routekaart met alle afwegingen per stap is keihard gewerkt. Een mooi moment deze week was voor mij het gesprek met de Centrale Familieraad afgelopen dinsdagavond waarbij de routekaart uitgebreid is besproken. We ontvingen veel positieve reacties en mooie feedback op de afwegingen. En hebben dit meteen verwerkt. En nu staat er wat. Ik ben er blij mee. En ik hoop van harte dat we door samen onze krachten te bundelen, steeds stappen voorwaarts kunnen zetten.

Geniet van het Pinksterweekend, van het ‘festival weer’ en van elkaar.

Groet,
Roel

 • Deel "Blog 29 mei 2020" ook op

Blog 22 mei 2020

Beste ouders, verwanten en andere betrokkenen, 

Gaan we te snel of te langzaam?

Te snel of te langzaam? Dat is wel het dilemma van de afgelopen weken. Locatiemanagers en begeleiders, artsen en verpleegkundigen, het coronateam, we hebben allemaal veel vragen gehad. Enerzijds de druk om te versnellen omdat de richtlijnen ons de ruimte nog niet gaven. En aan de andere kant hebben we veel vragen gekregen of we wel voorzichtig genoeg zijn en alsjeblieft geen onverantwoorde en te snelle stappen willen zetten. Twee uitersten lijkt het wel, die duidelijk voelbaar zijn. En eerlijk is eerlijk, de druk die we ervaren voelt ook wel eens onrechtvaardig. Ons Tweede Thuis is een organisatie van contact maken en waar de relatie juist zo belangrijk is. Dat geldt natuurlijk voor de hele gehandicaptenzorg. We zijn géén handhavers.  Wat we hebben gedaan om het virus te bezweren voelde zo tegennatuurlijk. De vragen over snel openen en de vragen over voorzichtig blijven, dragen hetzelfde karakter. Die vragen komen van ouders en familieleden die zielsveel van hun kind of familielid houden. Zij hebben natuurlijk het verlangen om elkaar in de ogen te kijken en vasthouden en elkaar horen. Maar je wilt ook niet dat je zoon, dochter of familielid ziek wordt. En tegelijkertijd besef je dan  hoe kwetsbaar we zijn in de gehandicaptenzorg. En als ik me dan weer bedenk dat achter alle vragen, mails, telefoontjes, etc. oprechte bezorgdheid zit en een diep verlangen. Dan motiveert me dat keer op keer om samen te zoeken naar de beste weg. We hebben leren verdragen in de afgelopen maanden: ouders, bewoners van Ons Tweede Thuis en medewerkers. Maar we ervaren nu ook bijna organisch dat de rek eruit is en dat er een einde komt aan het nog langer kunnen verdragen van het wachten.

Snel gaan en veilig doen kan samengaan

Het wordt nog lastig zat. We hebben nu een roadmap van Ons Tweede Thuis, met heldere data. Mooi! Maar er zullen nog heel veel keuzes gemaakt moeten worden in het licht van veiligheid, kwaliteit van zorg en risico op besmetting. De data in de roadmap zijn vooral goed nieuws voor de mensen voor wie het niet snel genoeg kan gaan en daar ben ik zeer blij mee. Maar de voorwaarden en de richtlijnen die erbij horen (die komen volgende week), geven antwoorden aan de groep die voorzichtiger is en voor wie veiligheid voorop staat. Daar heb ik ook veel begrip voor. Ik denk dat we allebei kunnen: snel gaan en veilig doen! Dat vraagt meebuigen, meedenken en meebewegen van iedereen.

De Roadmap: helder perspectief tussen 1 juni – 1 september

Onder deze link vind je de data die voor de komende tijd van belang zijn. Deze data komen overeen met de data die de VGN is overeengekomen met belangenorganisatie van ouders, Ieder(in) en Kansplus en met de NVAVG. Afgelopen dinsdagavond hebben we met een afvaardiging van de Centrale Familieraad deze data doorgenomen en daar instemming op gekregen. Dat betekent dat we nu hard werken aan de uitwerking van de voorwaarden en richtlijnen om deze data te halen. Want we willen die data nu ook echt realiseren. Concreet beantwoorden we voor de bezoekregeling onder andere de volgende vragen: Hoe vaak mag een bewoner bezoek hebben? Met hoeveel mensen tegelijk mag het bezoek dan komen? En moeten het dezelfde bezoekers zijn of mag dit wisselen? En waar mag bezoek wel en niet komen op de woonlocatie? En voor de opstart van dagbesteding spelen er ook weer andere vragen. Zoals: hoe gaat dat met vervoer van huis naar de dagbestedingslocatie en kan het al weer iedere dag? Dinsdagavond 26 mei aanstaande bespreken we deze uitwerkingen weer met een afvaardiging van de Centrale Familieraad . En uiterlijk aanstaande donderdag 28 mei hopen we dan deze concrete richtlijnen en voorwaarden te kunnen publiceren.

 

Zijn we nu aan het einde van de Corona?

Nee! Dat verrekte virus is er gewoon nog.  En we leven in de wetenschap dat het zomaar weet de kop kan opsteken. En toch zegt het kabinet dat we stappen voorwaarts kunnen zetten. Dus wat gaan we doen? Ten eerste gaan we heel goed in de gaten houden hoe Ons Tweede Thuis reageert op de geplande verruimingen. Komen er nieuwe besmettingen? 1 juni is een belangrijke datum met betrekking tot verruiming bezoek en dagbesteding. Tussen 15 juni en 1 juli hebben we de eerste harde gegevens en kunnen we zien of de besmettingen toenemen.

Ten tweede houden we een klein team vrij in de organisatie om de corona vuurtjes gelijk te kunnen doven. Met het eerste uitgangspunt: beheersen op eigen locatie, zoals we dat de afgelopen maanden hebben gedaan.

Ten derde hebben we wekelijks overleg met GGD, GGZ, VVT en de HAP’s (huisartsenposten) over wat we moeten doen als er echt een tweede piek komt met corona besmettingen. We hebben daarover prognosecijfers gemaakt en we kijken naar een plek in de regio waar we met elkaar binnen zeer korte tijd (eerste stap binnen 72 uur) een Covid-unit kunnen openen. Met het zorgkantoor praten we over de financiering hiervan. Dat betekent dat Ons Tweede Thuis vanaf maandag 26 mei weer terug schakelt voor een deel naar de normale organisatie. Veel activiteiten van werkgroepen gaan weer terug naar de gewone organisatie, het coronateam wordt onder veel dank en lof van taken ontheven. Voor ouders en familie betekent dat dat de coronalijn ook gaat eindigen binnenkort en dat je voor al je vragen weer gewoon bij de persoonlijk begeleider terecht kunt. We houden de crisisorganisatie wel achter de hand voor het geval dat….

“Goed bezig zou ik zeggen!” Zoals Nico, bewoner van Zijdelveld, laatst in het filmpje tegen mij zei: “Als we het met z’n allen doen, dan moet het kunnen”

Groet,

Roel

 • Deel "Blog 22 mei 2020" ook op

Blog 13 mei 2020

Beste ouders, verwanten en andere betrokkenen, 

 

Het gaat de goede kant op 

Afgelopen weekend hebben we de mijlpaal bereikt dat Ons Tweede Thuis zo goed als Corona vrij is. Keihard is hieraan gewerkt, door iedereen, om dit te bereiken. Concreet betekent dit: geen nieuwe besmettingen bij onze cliënten en nog een klein aantal cliënten die nog herstellende zijn. Hetzelfde positieve beeld zien we ook bij medewerkers. Een heerlijk gevoel voor locaties die een stevige tik van het virus hebben gehad en natuurlijk ook voor heel Ons Tweede Thuis. Het is raar, maar het lijkt toch wel of er een last van me af valt. In totaal zijn 17 cliënten besmet geweest op 7 locaties. Terwijl ik me heel goed besef dat het virus nog steeds om ons heen hangt en we zomaar weer te maken kunnen krijgen met nieuwe besmettingen.

 

Moment van reflectie

Tegelijkertijd kijk ik ook met een bedrukt gevoel terug. Alles schoot weer even door mijn hoofd van de afgelopen twee maanden. Hoe we overvallen werden door het virus in Nederland en de rest van Europa. Eerst geen handen meer geven, daar viel nog mee te leven. Daarna een opeenvolging van strikte maatregelen voor iedere Nederlander en voor onze sector. Geen bezoek, de dagbesteding en KDC’s dicht. Dat was schrikken en het werd echt serieus. Na een paar dagen al was Ons Tweede Thuis aan de beurt met de eerste besmetting op één locatie. Daarna volgden er meer. Wat vooral door m’n hoofd schoot, waren de twee cliënten die we verloren hebben. Verdrietig en gemeen tegelijk dat het virus hen heeft meegenomen. Ook speelde door mijn hoofd de cliënten en medewerkers die ziek zijn geworden en angstig zijn geweest of ze wel beter gingen worden. Ook is angst en onzekerheid voelbaar geweest bij de collega’s die toch die beschermende kleding aantrokken en maskers droegen om te zorgen voor de zieke cliënten. Ik denk dat het goed is dat we even stilstaan bij de herkenning van de momenten van angst en onzekerheid. En deze momenten zijn helaas nog niet voorbij. Enerzijds zijn er geen nieuwe besmettingen meer. Anderzijds zijn de maatregelen nog fors voor de gehandicaptensector. Want ook je dierbaren niet kunnen zien, niet naar de dagbesteding kunnen, alleen thuis zijn etc zijn momenten van onzekerheid, angst en bovendien eenzaamheid. Dat is ontzettend zwaar voor diegenen die dat treft. Eén ding weet ik zeker: de corona crisis maakt een onvergetelijke diepe indruk op mij die ik nooit meer zal vergeten!

 

Stap voor stap

Terug naar de realiteit: het is de verwachting dat het kabinet stap voor stap steeds meer versoepelingen toestaat. Vanaf gisteren zijn de scholen weer open. Dat betekent voor Ons Tweede Thuis dat de KDC’s en SBSO’s ook weer open zijn. Dat zal ruimte geven aan de gezinnen met kinderen tussen 0 en 12 jaar. De herziene bezoekregeling die sinds 8 mei geldt, geeft een groep cliënten en familie ook weer wat lucht. De tenzij, maakt veilig bezoek op afstand mogelijk voor diegene die het aankan. Maar we zijn er nog lang niet. Zo lang er geen vaccin is, is voorzichtigheid geboden. En we weten nog niet hoe lang dat gaat duren, dus steeds meer ouders en familieleden geven te kennen dat het zwaarder wordt om vol te houden. En dat begrijp ik heel goed.

 

Perspectief is nodig

Diezelfde ouders begrijpen ook dat Ons Tweede Thuis het risico op besmetting zo klein mogelijk wil houden en dat we in onze uitgangspunten een zorgvuldige afweging maken tussen risicobeperking om besmet te raken en kwaliteit van leven voor onze cliënten. Die twee staan op gespannen voet. Iedereen snapt dat we (samen!) voor lastige keuzes staan. Gezond blijven en toch elkaar weer kunnen zien en in sommige gevallen zelfs elkaar weer kunnen aanraken. Hoe doen we dat veilig? Dagbesteding weer veilig opstarten? Een gehandicaptenzorg op 1,5 meter bestaat niet, als je het mij vraagt. Die ouders en familieleden die ik spreek geven ook aan dat ze er al veel aan zouden hebben als ze weten waar ze aan toe zijn. Niet zozeer ‘Kan het morgen weer open?’, maar wel wanneer dan wel en onder welke condities. Dat perspectief wil ik ze heel graag bieden.

 

Roadmap Ons Tweede Thuis

Het uitwerken van dat perspectief doen we in de vorm van een roadmap. Hiermee volgen wij de aanpak van het kabinet en volgen we nauwgezet onze brancheorganisaties. In die roapdmap staat hoe en wanneer de dagbesteding voor volwassenen weer kan worden opgestart, hoe het zit met bezoek voor de cliënten die anderhalve meter afstand niet begrijpen, hoe het zit met logeren, behandeling, ambulante begeleiding en nog veel meer. Die roadmap moet recht doen aan alle vragen die er op dit moment zijn. Dat betekent ook dat het best even tijd kost om dit alles zorgvuldig uit te werken en te overleggen met diverse groepen zoals de centrale familieraad en andere medezeggenschapsorganen. Zo zorgen we samen voor draagvlak voor hetgeen we gaan doen. Ik verwacht over een periode van twee weken de roadmap te kunnen delen. 

 

We gaan ons best doen om voor iedereen zoveel mogelijk helderheid te krijgen en te geven.

Let goed op jezelf, op je dierbaren en op de mensen om je heen!

 

Roel

 • Deel "Blog 13 mei 2020" ook op

Blog 4 mei 2020

Beste ouders, verwanten en andere betrokkenen, 

Nieuwe afwegingskader voor bezoek

Reikhalzend wordt er uitgekeken naar de herziene bezoekregeling van Ons Tweede Thuis. Natuurlijk! Vorige week is het nieuwe afwegingskader voor bezoek in de gehandicaptensector door de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) bekend gemaakt. De VGN doet dat in afstemming met Ieder(in), netwerk voor mensen met een beperking en hun verwanten, met de NVAVG (Nederlands Vereniging Artsen Verstandelijk Gehandicapten) en met de LFB (belangenorganisatie door en voor mensen met een verstandelijke beperking).

Als je het nieuwe afwegingskader leest zie je dat het uitgangspunt ‘Nee, tenzij’ blijft. Dat klinkt op zich niet goed. Tegelijk zie je dat de ‘tenzij’ een stuk ruimer wordt ingevuld. Dat geeft mogelijkheden en dat is juist weer positief. Het duidelijke verschil met de ouderenzorg is dat de gehandicaptenzorg een veel grotere diversiteit kent.  Dat maakt dat wij voor verschillende groepen ook verschillend beleid moeten maken, om zoveel mogelijk recht te doen aan iedereen.

 

Stap voor stap passende bezoekregeling 

Soms denk je ‘nou als het straks 20 mei is dan zullen de regels wel versoepelen’. Misschien gaat dat ook gebeuren, we hopen dat het kan en tegelijk zijn we beducht op nieuwe besmettingen binnen Ons Tweede Thuis.  Maar hoe soepeler de regels worden voor bezoek en dagbesteding etc, hoe meer er van ouders, familie en medewerkers wordt gevraagd op het gebied van hygiëne, afstand houden etc. En die regels blijven net zo lang van kracht tot er een vaccin is. En zoals het er nu naar ziet uit moeten we daar nog een poos op wachten. We moeten daar nog zolang op wachten dat we met elkaar zeggen ‘het is niet menselijk om zo lang niet bij elkaar op bezoek te kunnen’. Hoe? Dat zullen we moeten uitvinden. Voor een deel van de cliënten van Ons Tweede Thuis is de 1.5 meter regel niet hanteerbaar. Ze begrijpen het niet en ze willen je nabijheid, je voelen en je aanraken. Daar hebben we nog geen sluitende regeling voor.  Voor hen verandert er dus nog niets, de regeling blijft de tamelijk stikte ‘Nee, tenzij’, zoals die tot nu toe was.  Natuurlijk willen we ook voor die cliënten en familieleden de bezoek mogelijkheden verruimen.  We moeten met elkaar bedenken hoe dat moet, we kijken daarbij ook naar de VGN. We hebben van ouders en familieleden als suggesties gehad en vorige week hebben we er ook met ouders en familieleden in een klankbordgroep over nagedacht. Bij de VGN doet Ons Tweede Thuis mee in een werkgroep om oplossingen te bedenken. We moeten en we willen op weg naar een regeling die gebaseerd is op ‘ja, tenzij’ voor iedereen!

 

Bezoek op afstand vanaf 8 mei mogelijk

Stap 1 is dat Ons Tweede Thuis met ingang van 8 mei a.s. de mogelijkheid tot bezoek verruimt voor cliënten die de 1.5 meter aan kunnen en niet van streek raken omdat ze afstand moeten houden. Dat gaan we regelen op allerlei manieren op locaties. Sterker nog, daar zijn we voor een deel al mee begonnen. Daarmee komt er hopelijk wat lucht voor veel cliënten en familieleden. Uiteraard vraagt deze manier van bezoek ook om regels en afspraken en om afwegingen. En dat hebben we verwerkt in een eigen bezoekregeling van Ons Tweede Thuis. Iedereen die te maken heeft met een woonlocatie zal deze week een brief/mail ontvangen van de locatiemanagers hoe dit gaat op jullie woonlocatie.

 

Opstart kinderdienstencentra en Speciaal Buitenschoolse opvang 

De Kinderdienstencentra gaan gefaseerd weer open per 11 mei, voor kinderen tot 12 jaar. Ook de Speciaal Buitenschoolse opvang gaat weer van start. Dit gaat conform de richtlijn van het RIVM.  Een belangrijke stap. De locatiemanagers en de teams zijn momenteel bezig dit uit te werken. Deze week zullen de locatiemanagers de ouders berichten over de specifieke afspraken en regelingen op hun locatie. Veel medewerkers zijn tijdelijk op andere locaties in gezet. Alles is erop gericht om de bemensing zo te organiseren dat de medewerkers klaar staan voor ontvangst van de kinderen. 

 

Zoeken naar een goede balans

Deze regelingen zijn stappen in de richting die we graag willen gaan. Tegelijkertijd besef ik me ook dat deze verruimingen tot teleurstelling kan luiden. Het geldt immers nog niet voor alle cliënten.  Het vinden van de goede balans tussen fysieke gezondheid (zorgen dat de besmettingen niet opnieuw gaan toenemen) en de emotionele/psychische gezondheid ( de draad weer oppakken) is een pad wat we verstandig en stap voor stap moeten bewandelen. Zo zoeken we naar antwoorden op dilemma’s en knelpunten. Het is bijzonder fijn dat we steeds ouders kunnen vinden die mee willen denken en ons adviseren bij het nemen van besluiten.

 

Woord van dank

Tot slot spreek ik graag mijn waardering uit voor jullie meedenken, jullie geduld en de waardering die vele van jullie uitspreken naar de begeleiders. In het VGN kader staat één belangrijke zin: ‘de bezoekregeling is voor cliënten, hun verwanten en het team hanteerbaar’. Dat vraagt begrip voor elkaar, je in kunnen leven in de ander, rechtvaardig zijn en soms de ander iets gunnen, wat voor jou misschien nog niet kan. Net als Rutte eigenlijk zei over Nederland ‘we moeten dit doen met 17 miljoen mensen’. Bij Ons Tweede Thuis zijn we met minder, in totaal met dik 6000 mensen (cliënten, verwanten en medewerkers). Met elkaar kunnen lukt het ons om vol te houden en naar mogelijkheden te zoeken. 

Via deze link kom je bij de bezoekregels. En klik hier om de afwegingen voor veilig bezoek te bekijken. 

 

Let goed op jezelf, op je dierbaren en op de mensen om je heen!

Roel

 • Deel "Blog 4 mei 2020" ook op

Blog 23 april 2020

Dit is de eerste blog die ik schrijf voor ouders, verwanten en andere betrokkenen. En meteen komt de vraag bij me op: doe ik nu je of u in deze blog. Ik kies voor je. Dat past het beste bij mij.

Een ware worsteling…

Sinds de persconferentie van dinsdagavond 21 april voel ik mij deelgenoot van de worsteling van Rutte. Ik had mijn hoop gevestigd op stappen te zetten  naar het ‘nieuwe normaal’ voor de gehandicaptensector. Maar dat kwam niet uit.

Het kabinet verlengde de landelijke maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus tot 20 mei (met uitzonderingen voor kinderen tot 12 jaar). Met de landelijke corona-aanpak gaat het langzaam de goede kant op. Toch kiest het kabinet nog niet voor versoepeling van de maatregelen in de zorgsector. Dat is een flinke teleurstelling. Het vraagt wat van ons allemaal om langer vol te houden. Bescherming van cliënten en medewerkers staat voorop. Dan is de keuze voor verlengen de enige juiste. Hoe moeilijk het ook is.

 

Ook bij Ons Tweede Thuis verlenging van de maatregelen tot 20 mei

Ook voor Ons Tweede Thuis betekent het in grote lijnen dat het ingezette beleid wordt gecontinueerd. Dan kan je zeggen, punt uit! Maar daar zit nou net mijn worsteling. Hoe kunnen we dat draagbaar maken? Natuurlijk staan we achter het overheidsbeleid, unaniem! Maar nu we aankijken tegen een periode tot 20 mei gaan we nog wel kijken of we binnen de regelgeving creatief kunnen zijn. En natuurlijk gaan we kijken hoe we veilig en geleidelijk de kinderlocaties kunnen opstarten.

Dat betekent concreet:

Onze maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, blijven ongewijzigd tot 20 mei. Dus:

 • de cliënt heeft één leefplek en wisselt niet tussen wonen op een woonlocatie van Ons Tweede Thuis en verblijven bij familie of verwanten
 • de dagbesteding voor volwassenen blijft dicht
 • de bezoekregeling ‘nee, tenzij’ blijft gehandhaafd met de opmerking erbij dat we zoeken naar mogelijkheden om bezoek veilig te organiseren, zie hieronder.

We volgen de richtlijnen van het RIVM en de adviezen van de branchevereniging VGN. 

 

Mogelijkheden om bezoek veilig te organiseren op de locaties

In de afgelopen periode zijn we met elkaar enorm creatief geweest in het hebben van digitaal contact zoals beeldbellen, video’s delen, etc. Toch blijft de behoefte aan het hebben van bezoek op de locatie groot voor cliënten en familie. Zeker nu we nog langer moeten volhouden met elkaar. Sinds 22 april is er een extra team toegevoegd aan het coronateam met de opdracht veilig bezoek mogelijk te maken binnen de kaders van de overheid. We denken aan afscheidingen van plexiglas of werken met fysieke afzettingen, etc. Via de locatiemanagers volgt spoedig concrete informatie hierover.

 

Kinderdienstencentra en speciaal buitenschoolse opvang

Per 11 mei gaan de basisscholen en het speciaal onderwijs weer open. Wij volgen dit beleid en stellen per 11 mei ook de KDC’s en de SBSO’s gedeeltelijk en geleidelijk weer open. De locatiemanagers en hun (behandel)teams maken voor hun eigen kinderlocatie een opstartplan. Daarin gaat het over hygiënemaatregelen, beperkt vervoer en het inpassen van de beschikbare medewerkers. Naar verwachting ontvangen de ouders in de loop van volgende week hier meer informatie over van de eigen locatiemanager.

 

Dagbesteding volwassenen blijft dicht, plan wordt uitgewerkt hoe op te starten

Wat nu nog even blijft liggen, en wat we gehoopt hadden ook wat meer invulling te kunnen geven, is het opstarten van dagbesteding en alle andere zorg. De dagbesteding voor volwassenen blijft dicht. Wel maken we vast een plan hoe we de dagbesteding op een later moment weer kunnen opstarten. Voor nu moeten we samen dit accepteren. Zo gauw de overheid ons ruimte geeft zullen we die benutten.

 

Aantal besmettingen Corona bij Ons Tweede Thuis

Ik wil je graag ook meenemen in het aantal besmettingen van Corona binnen Ons Tweede Thuis. Op dit moment blijft het aantal positief geteste cliënten en medewerkers stabiel.  Dat betekent dat er mensen genezen, maar toch ook weer nieuwe besmette mensen bij komen. We zijn er dus nog niet. We blijven alle richtlijnen in acht  nemen om elkaar te beschermen. En dat doen we heel goed, als je het mij vraagt. Hieronder de cijfers concreet van 21 april. 

 • 17 cliënten zijn positief getest (wonend op 6 verschillende locaties). 11 cliënten van de 17 zijn minimaal 24 uur klachtenvrij en 2 cliënten zijn helaas overleden als gevolg van een coronabesmetting. Bij beide cliënten was sprake van onderliggend lijden. 
 • 129 medewerkers zijn getest op corona, van wie er 73 negatief waren. 26 medewerkers zijn positief getest op corona van wie er 7 weer hersteld zijn. De testuitslagen lopen druppelsgewijs binnen. 

Goed om te weten: als er sprake is van een (vermoeden) van een corona besmetting op een locatie, dan start direct op de locatie een uitbraak-ondersteuningsteam bestaande uit een arts voor verstandelijk gehandicapten en een gespecialiseerd verpleegkundige die de locatiemanager ondersteunt in het uitvoeren van de richtlijnen en maatregelen. 

 

Tot slot

Voor nu laat ik het hierbij. Let goed op jezelf, op je dierbaren en op de mensen om je heen!

Roel

 • Deel "Blog 23 april 2020" ook op