Topmenu

Hi Sense app helpt gevoeliger te worden voor kleine signalen van iemand met EMB


Er is al een EMB Hi Sense app ontwikkeld. Deze app is bedoeld voor de omgeving van iemand met een ernstige meervoudige verstandelijke beperking (EMB). De app helpt ouders, begeleiders en vrijwilligers om gevoeliger te worden voor de, vaak kleine, signalen van iemand met EMB. Als zij beter kunnen reageren op wensen en behoeften van hun familielid of cliënt, dan ervaart deze minder stress en staat meer open voor contact en communicatie. Dit kan bijdragen aan meer eigen regie. Ons Tweede Thuis is in samenwerking met de Vrije Universiteit praktijkgericht onderzoek aan het doen naar de werking van de EMB Hi Sense app. Met als uiteindelijk doel natuurlijk om de zorg aan mensen met een ernstige verstandelijke beperking te verbeteren.

Alerter

Karlien van Werde, een van de deelnemers aan het onderzoek, is enthousiast over de app: “De app maakt je bewuster van en alerter voor signalen van mensen met een ernstige verstandelijke of meervoudige beperking. Ik let er nu meer op. Het was heel leuk om mee te doen. Aan de ene kant herkenning omdat ik veel vragen ook wel goed had, aan de andere kant bewustwording dat ik nóg alerter kan zijn. Het helpt mij om me in mijn vak te ontwikkelen.

Uit vaste patronen

Het helpt je ook om uit vaste patronen te komen. Misschien doe je iets al jaren op een bepaalde manier met een cliënt. Het is goed om een keer met andere ogen te kijken en de app helpt je daarbij. Juist bij mensen met een ernstige verstandelijke beperking gaat het immers om kleine signalen. Je moet iemand echt goed leren kennen. Dat is ook zo boeiend aan deze doelgroep. Een mooi voorbeeld in de app was de vraag waarom iemand zijn hoofd wegdraait. Is dat omdat hij niet meer wil? Nee, omdat hij zo beter kan luisteren. Het gaat erom: zie je de signalen en welke betekenis geef je eraan? De app helpt om daar bewuster mee om te gaan.”

Inlevend vermogen

Sabrina Topee heeft ook ervaring met de app:”Tijdens mijn verdiepende EMB-opleiding maakte ik voor het eerst kennis met de High Sense app. Ik dacht toen al dat het goed te gebruiken zou zijn voor mijn werk in De Wollewei. De app meet je sensitiviteit en je inlevend vermogen en dat is nou juist wat je zo nodig hebt bij het werken met kinderen met een ernstige meervoudige beperking.

Meer zelfinzicht

Kinderen reageren constant op jou, zoeken herkenning en veiligheid. Hoe reageer jij op een kind en waarom reageer je zo. Je doet vaak dingen uit gewoonte en dan sta je daar niet meer bij stil. Maar welk effect heeft jouw gedrag op het kind. Wil je dat goed zien en het kind goed begeleiden, dan heb je veel zelfinzicht nodig en dat gaat niet zomaar. Je moet een verdiepingsslag maken en de app helpt daar goed bij.

Feedback

Wat ik fijn vind, is dat je na het invullen van de dagelijkse vier vragen direct feedback krijgt. Je ziet niet alleen je score (toch ook weer een beetje een uitdaging) maar ook het juiste antwoord en suggesties voor verbetering. Soms zit je er naast en dat kan best confronterend zijn, want je hoopt natuurlijk dat je je cliënt goed ‘leest’ en begrijpt. Op het ogenblik wordt de app bij ons op De Wollewei getest. Ik begin er volgende week mee, toch altijd weer spannend!”

De Hi Sense app bestaat uit drie modules van veertig vragen. Elke dag beantwoord je vier vragen en dit kost ongeveer vijf minuten per dag. Soms iets meer als je iets na wilt lezen. Je bent dertig dagen bezig met het volgen van de app. Je krijgt direct feedback op je antwoorden. De app biedt je op een heel snelle en leuke manier verdieping in je werk. Begin november 2016 zijn alle data verzameld en begint de analyse van het onderzoek.