De Raad van Toezicht van Ons Tweede Thuis ziet het toezicht als een dynamisch proces dat de maatschappelijke positionering en het functioneren van de organisatie volgt. Het visiedocument ‘Toezicht Langszij’ geeft hieraan invulling en beschrijft hoe de Raad van Toezicht haar rol zowel intern als extern wil invullen.

Kernpunten voor de uitvoering zijn:

 • De Raad van Toezicht voert tijdig strategische discussies over de richting van de organisatie, om zo aan de voorkant van processen te blijven.
 • De Raad van Toezicht is zich bewust van de scheiding van verantwoordelijkheden tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur, reflecteert daarop en is daarop aanspreekbaar.
 • De Raad van Toezicht streeft ernaar vroegtijdig aan te haken bij processen.
 • De Raad van Toezicht wordt tijdig en volledig door de Raad van Bestuur geïnformeerd over opties en risico’s.
 • De Raad van Toezicht gaat zelf actief op zoek naar informatie in de organisatie (o.a. door werkbezoek waarvan de informatie met elkaar wordt gedeeld en een jaarlijks gesprek met het MT)
 • De Raad van Toezicht zorgt voor een goede belangenafweging van de verschillende stakeholders waar Ons Tweede Thuis mee te maken heeft om samen de complexiteit van de vraagstukken te hanteren.
 • De Raad van Toezicht draagt zorg voor horizontaal ‘partnership’ om alle beschikbare expertise goed te kunnen benutten.
 • De Raad van Toezicht draagt belangrijke waarden actief uit (zoals verantwoordelijkheid nemen, het toevoegen van maatschappelijke waarde, positief zijn en het voeren van dialoog)
 • De Raad van Toezicht is de bewaker van de bedoeling van de organisatie en houdt daarom toezicht op de besturing.

De Raad van Toezicht werkt met commissies:

 • Renumeratiecommissie
 • Auditcommissie
 • Commissie Kwaliteit & Veiligheid

Klik hier voor de visie op toezicht