Overig onderzoek waar wij ons mee bezighouden is:

De Wereld van EMPA

Deze serious game helpt begeleiders om zich meer bewust te worden van de wensen en behoeften van mensen met een beperking. Dit helpt hen om sensitiever en empathischer te reageren op cliënten. Cliënten voelen zich hierdoor beter begrepen. Uit het onderzoek blijkt dat de serious game een prettige manier van leren is.

Gehechtheidsproblematiek en gedragsproblematiek

Hoe vaak komt gehechtheidsproblematiek voor bij mensen met een verstandelijke beperking en wat is de relatie tussen gedragsproblemen en gehechtheidsproblematiek. Onderzoek van prof. dr. Paula Sterkenburg van de Vrije Universiteit Amsterdam. Naar aanleiding van dit onderzoek kwam er een convenant voor verdere samenwerking op het gebied van gehechtheid en sociale relaties.

Pijnbeleving bij mensen met Down Syndroom

Enkele jaren geleden heeft onderzoeker Nanda de Knegt van de VU Amsterdam o.a. binnen Ons Tweede Thuis onderzoek gedaan naar de pijnbeleving van mensen met het Down Syndroom. Daarna is een pijn-computertool gemaakt. Cliënten met een matige tot lichte verstandelijke beperking kunnen hiermee zelf pijn registreren. Deze pijn-computertool wordt momenteel op enkele voorzieningen binnen Ons Tweede Thuis gebruikt. De tool kan helpen om eerder zicht te krijgen op (pijn)klachten van cliënten zodat zij nog beter behandeld kunnen worden.

Vrijheidsvergroting

Met dit onderzoek bereiden we ons voor op de nieuwe Wet Zorg en Dwang. We willen de vrijheidsbeperking van mensen met een beperking verminderen. Lees hier over een pilot vrijheidsvergroting. In dit onderzoek werken we samen met de Vrije Universiteit.

Stop nu met pesten

Mensen met een beperking worden vaker gepest dan mensen zonder beperking. Toch zijn er weinig interventies op dit gebied. Deze serious game helpt begeleiders, ouders en leerkrachten om met pestgedrag om te gaan en dit te voorkomen.