Pijn is een vervelend verschijnsel. Het is dus goed om inzicht te hebben in wanneer je pijn hebt en hoe de klachten verlopen. Nanda de Knegt, onderzoeker klinische neuropsychologie aan de Vrije Universiteit, heeft in samenwerking met Stichting Ookjij een pijn-computertool ontwikkeld. Ons Tweede Thuis deed mee met een proef om de pijn-computertool in de praktijk te gaan gebruiken. We willen immers voortdurend de zorg aan mensen met een beperking verbeteren en maken waar nodig en zinvol graag gebruik van hulpmiddelen.

Jos Stolwijk van werkproject Poldersport vond het leuk om mee te doen met de proef voor de pijn-computertool: “Ik deed het in het begin samen met mijn begeleider. Ik had pijn aan mijn knie. De koe had met haar horens tegen mijn knie gestoten. Eerst vond ik het moeilijk om in te vullen. Later niet meer en kon ik hem alleen invullen. Mijn begeleider bleef er wel bij zitten

Inzicht en bewustwording

Drie locaties van Ons Tweede Thuis deden mee met de proef. Begeleider Mirjam van Doorn vindt de tool het meest zinvol bij chronische pijn: “Het gaat vooral om bewustwording en registreren van pijn. Sommige cliënten zeggen uit zichzelf wel dat zij pijn hebben, maar andere hoor je er niet over. Bij hen kan het goed zijn om deze pijn-computertool bijvoorbeeld elke week in te vullen. Zo krijg je inzicht in waar iemand pijn heeft en in het verloop van de pijn. Als iemand met zijn gedrag extra aandacht vraagt kan het zijn dat diegene pijn heeft. Met de pijn-computertool kun je dat heel goed onderzoeken. Je moet echt naar de cliënt kijken of het zinvol is maar als je dat hebt bepaald, kan de pijn-computertool heel handig zijn.”

Goed hulpmiddel

Nanda: “De pijn-computertool is een vragenlijst die je op internet invult. Met vragen als: heb je nu pijn, heb je pijn aan de voorkant van je lichaam, heb je pijn in je hoofd, etc. Als het antwoord ja is, dan komt de vraag of het een beetje pijn is of veel pijn. Er is een grafiek waarin je kunt zien wat het verloop is van de pijn.

De pijn-computertool vervangt natuurlijk niet het gesprek met een arts maar het is een hulpmiddel om meer inzicht te krijgen in pijnklachten.

De proef van drie maanden, waar Ons Tweede Thuis aan meedeed, is afgerond. De eindrapportage is goedgekeurd door de subsidiegever, het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Ik ga met Ons Tweede Thuis overleggen hoe we verder kunnen met de pijn-computertool want uit de proef bleek dat het bij een juiste toepassing een goed hulpmiddel kan zijn in de zorg voor mensen met een beperking.

Wil je meer weten over de pijn-computertool? Neem dan contact op met het Adviespunt: 020 4061030 of adviespunt@onstweedethuis.nl.