Topmenu

Ondersteuning thuis


Heb je een kind met een beperking? Of heb je zelf een beperking? Dan heb je misschien je allerlei vragen over de opvoeding van je kind(eren). Of heb je hulp nodig om alles in je gezin goed te laten verlopen. De wijkteams van Ons Tweede Thuis kunnen je helpen. Zij hebben veel kennis en ervaring in huis. Zij kennen ook de wijk met alle activiteiten en organisaties. Zij werken nauw samen met anderen. Er is altijd wel een wijkteam bij jou in de buurt. Kijk hier voor de contactgegevens. 

De zorg even uit handen geven

Via thuisondersteuning kunnen we de zorg voor je kind even overnemen. Er komt dan een gespecialiseerde medewerker bij je thuis. Deze medewerker is deskundig en ervaren in het omgaan met kinderen met een beperking. Je kunt wat extra aandacht aan je andere kinderen besteden of er even zelf op uit. Dit kan op vaste tijdstippen in de week.

Hulp bij opvoeding

Je kunt met allerlei vragen zitten over de opvoeding van je kind met een (ernstige) beperking, bijvoorbeeld over spelen, omgaan met anderen, zindelijkheid, driftbuien, slapen of eten. Deskundige medewerkers en gedragsdeskundigen van Ons Tweede Thuis begeleiden je bij de opvoeding en ondersteunen je zodat je het weer zelf aankunt. We noemen dit praktische pedagogische gezinsbegeleiding (PPG). Dit is altijd tijdelijk.

Onze medewerker komt steeds bij je thuis, op afspraak. We bekijken samen wat precies je vraag is. We observeren je kind (onder andere via video-opnames). Daarna bespreken we de mogelijkheden en beperkingen van je kind met je. Samen met jou stellen we een plan op met werkpunten. In de begeleiding geven wij je steeds praktische adviezen. De adviezen oefenen we eerst samen. 

Voor wie?

Voor gezinnen met thuiswonende kinderen met een achterstand in de ontwikkeling. Bijvoorbeeld kinderen die moeilijk contact maken met anderen, met een emotionele achterstand, ADHD, autisme, gedragsproblemen, en moeilijk lerende kinderen.

Ondersteuning in je gezin

Soms gaat het in een gezin wat moeilijker. Dan is hulp zeer welkom. Bijvoorbeeld hulp met huishouden, opvoeding, administratie, relaties met familie, vrienden, buren. Wij kijken wat precies je vragen zijn. Werken nauw samen met andere hulpverleners. We begeleiden jou en je gezin waar nodig is. We betrekken zoveel mogelijk je eigen netwerk (familie, buren, huisarts, school) bij onze begeleiding. Deze vorm van ondersteuning is voor ouders met een verstandelijke, sociale en/of psychische beperking.

Wil je eens met iemand praten?

Als je een kind met een beperking hebt, kun je met veel vragen zitten. Bijvoorbeeld over acceptatie van de beperking van je kind of over omgaan met de beperking. Soms kom je er zelf of met familie en vrienden niet uit. Dan kun je bij ons terecht voor advies en begeleiding. Maatschappelijk werkers van Ons Tweede Thuis zoeken samen met jou naar oplossingen. Tot je je weer zeker genoeg voelt om op eigen kracht verder te gaan. 

Je krijgt maatschappelijk werk niet altijd vergoed. Het wordt wel vergoed voor kinderen met een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg. Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Zorgbemiddeling: zorgbemiddeling@onstweedethuis.nl, 0297 353872.