Topmenu

Kinderdienstencentrum

Je kind wil leren en zich ontwikkelen. Als je kind een achterstand in de ontwikkeling heeft, een (ernstige) beperking of ernstige gedragsproblemen kan het misschien niet naar een regulier kinderdagverblijf of een gewone school. Het heeft een aangepaste omgeving nodig. Op onze kinderdienstencentra kijken wij wat er aan de hand is met je kind. Op allerlei manieren proberen wij de ontwikkeling van je kind te stimuleren. Je zoon of dochter heeft een eigen dagprogramma. Jij wordt als ouder overal intensief bij betrokken. Onze kinderdienstencentra zijn ook specialist voor kinderen met een verstandelijke beperking en autisme.

Lees hier meer over ouders en kinderdienstencentrum.

Voor wie?

De kinderdienstencentra zijn er voor kinderen van 0 tot 18 jaar. In Aalsmeer, Amstelveen, Haarlem en Hoofddorp. Er is een speciale locatie voor chronisch zieke kinderen die 24 uur per dag verpleegkundig toezicht nodig hebben: De Biezenwaard.

Werkwijze

Samen met jou maken we een persoonlijk plan voor je kind, met alle afspraken over de begeleiding en behandeling van je kind. Dit plan evalueren we ieder half jaar met je.

Op het kinderdienstencentrum stimuleren we de ontwikkeling van je kind. Met hulp van allerlei methodes en hulpmiddelen, aangepast aan wat je kind nodig heeft. Hier vind je informatie over enkele standaard methodieken.

Onderzoek en behandeling

Binnen het kinderdienstencentrum kijken we goed wat er met je kind aan de hand is. We kunnen je kind ook behandelen met allerlei therapieën. Er zijn verschillende deskundigen aanwezig zoals: arts, orthopedagoog, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist en spel- of muziekbegeleider

Vervoer naar kinderdienstencentrum

Je kunt je kind zelf halen en brengen. Als je kind een indicatie voor vervoer heeft, kunnen wij zorgen voor de heen- en terugreis.

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 15.30 uur. Op de locaties De Wollewei en De Zevenster is er verlengde dagbesteding (buitenschoolse opvang) van 7.30 tot 9.00 uur en van 15.30 tot 18.30 uur. Er zijn geen sluitingsdagen buiten de reguliere feestdagen. De Wollewei in Haarlem biedt ook zondagopvang.

Kindvriendelijke gebouwen

Onze kinderdienstencentra zijn vanzelfsprekend aangepast aan wat je kind nodig heeft: ze zijn kindvriendelijk, gezellig en veilig. Elk kinderdienstencentrum heeft een eigen, aangepast zwembad, gymzaal, therapieruimtes, speciale activiteitenruimtes en een veilige tuin met aangepaste speeltoestellen. De groepsruimtes hebben individuele ruimtes waar je kind kan rusten rusten of waar het even alleen kan spelen of werken. Elke groepsruimte heeft een eigen verschoningsruimte.

Zondagopvang

Kinderdienstencentrum De Wollewei biedt zondagopvang. In een gezellige veilige omgeving doen we allerlei activiteiten met je kind: muziek maken, muziek luisteren, snoezelen (van alles ervaren met je zintuigen), zwemmen in het aangepaste zwembad, buiten spelen, met elkaar eten en drinken. Op de groep staan twee ervaren medewerkers.

De zondagopvang is ook een leuke manier voor uw kind om andere kinderen te ontmoeten. Vaak ziet je kind hier ook vriendjes en vriendinnetjes van school of van het kinderdienstencentrum. De zondagopvang is van 10.00 tot 16.00 uur. Ouders brengen en halen hun kind zelf.

Dit zijn onze kinderdienstencentra

De Wollewei in Haarlem
De Zevenster in Hoofddorp
De Lotusbloem in Aalsmeer
Nifterlake in Amstelveen

 Bekijk de video:  De opening van het kinderdienstencentrum Nifterlake in Amstelveen