Topmenu

Ouders op kinderdienstencentrum


Ons Tweede Thuis vindt contact met jou als ouder heel belangrijk. Jij kent immers je kind het beste en je bent de continue factor in het leven van je kind. We houden op verschillende manieren contact met je.

Als je je kind komt brengen of halen, kun je even met begeleiders een praatje maken. Je kunt meehelpen met activiteiten zoals zwemmen. Je kind krijgt een schriftje waarin jij zelf en de begeleiders kunnen opschrijven wat er is gebeurd of wat handig is voor elkaar om te weten. Je kind krijgt ook een persoonlijk ontwikkelingsplan dat we twee keer per jaar met je bespreken. Er zijn ouderavonden met thema’s zoals “hulp aan huis” of “accepteren dat je kind een beperking heeft”. Verder zijn er diverse festiviteiten, bijvoorbeeld een zomerfeest waarbij je welkom bent. En je bent natuurlijk welkom als je kind jarig is. Naast al deze formele en informele contacten is er binnen ieder kinderdienstencentrum een oudercommissie actief.

Oudercommissie

Op ieder kinderdienstencentrum is er een oudercommissie. De oudercommissie bespreekt regelmatig met de leiding de gang van zaken op het kinderdienstencentrum. En de oudercommissie organiseert allerlei activiteiten.

De oudercommissies (kan per kinderdienstencentrum verschillen):

  • behartigt de belangen van de ouders van het kinderdienstencentrum
  • behartigt de belangen van ouders en familie in het algemeen in de Centrale Familieraad van Ons Tweede Thuis
  • betrekt ouders bij activiteiten binnen het kinderdienstencentrum, zoals het Sinterklaasfeest
  • geeft een nieuwsbrief of schoolkrant uit
  • beheert het ouderbijdragenfonds en de giftenrekening
  • organiseert ouderavonden

Lees meer over de ervaringen van ouders: